محافظ های تک فاز که کلیه بار یک فاز منزل یا محل کار را بر عهده دارد در سه نوع ارائه میگردد: تک فاز 25 آمپر ، تک فاز 32 آمپر و تک فاز 50 آمپر.

  • محافظ تک فاز 25 آمپر مناسب برای یک کولر و تمام وسایل برقی می باشد.
  • محافظ تک فاز 32 آمپر مناسب برای دو کولر و تمام وسایل برقی می باشد.
  • محافظ تک فاز 50 آمپر مناسب برای سه کولر و تمام وسایل برقی می باشد.