محافظ سه فاز 25 آمپر معادل کلیه بار سه فاز منزل می باشد. این دستگاه توانایی پشتیبانی از 3 دستگاه کولر و هر هر وسیله برقی را دارا می باشد یعنی همزمان با روشن بودن 3 دستگاه کولر توانایی محافظت از سایر وسایل برقی منزل را نیز دارد.

نصب دستگاه:

دستگاه باید کنار تابلو برق یا جعبه فیوز نصب گردد. سیم های قرمز دستگاه را به فاز ورودی برق شهر و سیم های مشکی دستگاه به فاز خروجی منزل وصل نمایید.سیم نازک هم به نول وصل گردد .

نکته: ترجیحا این دستگاه کنار تابلو نصب شود

حذف زمان موقت:

با فشار دادن کلید فشاری ، زمان 4 دقیقه حذف می گردد و این عمل در صورتی مجاز است که جریان برق بیش از 4 دقیقه قطع بوده و یا دستگاهی مانند یخچال،فریزر،یا کولر گازی زیر پوشش دستگاه نباشد.