محافظ تک فاز 50 آمپر معادل کلیه بار یک فاز منزل می باشد. این دستگاه توانایی پشتیبانی از 3 دستگاه کولر و هر هر وسیله برقی را دارا می باشد یعنی همزمان با روشن بودن 3 دستگاه کولر توانایی محافظت از سایر وسایل برقی منزل را نیز دارد.

نصب و راه اندازی:

دستگاه باید کنار تابلو برق یا جعبه فیوز نصب گردد.بوسیله دو میخ به فاصله 12/5 سانت دستگاه را بر روی دیوار نصب نمایید.سیم های قرمز دستگاه را به هم وصل نموده و به فاز ورودی برق شهر متصل نمایید و سیم های مشکی دستگاه را به طور جداگانه و یا به هم وصل نموده و به فاز خروجی منزل متصل نمایید. سیم نازک را به نول وصل گردد.

نکته: ترجیحا این دستگاه کنار تابلو نصب شود

حذف زمان موقت:

با فشار دادن کلید فشاری ، زمان 4 دقیقه حذف می گردد و این عمل در صورتی مجاز است که جریان برق بیش از 4 دقیقه قطع بوده و یا دستگاهی مانند یخچال،فریزر،یا کولر گازی زیر پوشش دستگاه نباشد.